Als bedrijf wil je iets uitstralen. Je gaat op een bepaalde manier te werk en geeft lading aan je merk. Corporate identiteit is eigenlijk van toepassing op het moment dat je kernwaarden ook daadwerkelijk kunt leven, dat je op congruente en consistente wijze uiting kunt geven aan het DNA van je organisatie. Het tastbaar worden hiervan vereist strategische communicatie die met een mooi woord Corporate identiteit wordt genoemd. De corporate identiteit is bepalend in de missie en visie en hoe die naar buiten worden gebracht, hoe die worden vertaald (de kernwaarden) in een centrale boodschap. Daarom vormt deze identiteit ook het uitgangspunt voor de te ondernemen acties. Als de doelstellingen worden bepaald in het marketingplan, dan is de identiteit richtinggevend voor hoe de doelstellingen worden bereikt. De marketingstrategie zal dus geënt zijn op deze waarden. 

Corporate identiteit

Ontdek de voordelen voor jouw organisatie