Corporate imago gaat in tegenstelling tot corporate identiteit meer over de waarneming dan over de tastbare feiten. Hoe worden je uitingen en interacties ontvangen en wat is de interpretatie ervan? Wat is het algehele beeld dat ontstaat? Welk plaatje leeft er in het hoofd van je doelpubliek of potentiële klant? Heeft het zin om te meten hoe er tegen je merk, bedrijf of organisatie wordt aangekeken? Kun je het imago beheersen danwel positief beïnvloeden? Welk beeld je nastreeft dat mensen van je organisatie hebben is bepalend voor de manier waarop je markt benadert. Marktonderzoek kan daar behulpzaam in zijn, maar ook het peilen of monitoren van je serviceniveau door het ondervragen van een panel.

 

Corporate imago

Ontdek de voordelen voor jouw organisatie