Event marketing

Event marketing
Geveco Advies is goed in het promoten van evenementen, maar Geveco Advies gaat zelfs nog verder. Het organiseren van een event kan op maat worden uitgevoerd. Zo kunnen uitnodigingen of tickets worden verzorgd, een boekingssyseem worden ingezet,  locatie, aankleding & catering worden geregeld, evt. gastsprekers worden begeleid, de ceremonie worden geleid en kan ook kan voor beveiliging en andere faciliteiten worden gezorgd. Aan het organiseren van een event gaat altijd een uitgebreide behoefteinventarisatie vooraf en wordt een planning gemaakt met alle betrokkenen. 
Afhankelijk van de grootte van het evenement maakt Geveco Advies gebruik van vertrouwde partners voor de uitvoering of onderstening. 

Event marketing

Ontdek de voordelen voor jouw organisatie