Marketingplan
Het marketingplan behelst een aantal onderdelen. Vaak gaat er een markt en concurrentie-onderzoek aan vooraf. De missie en visie die in een ondernemingsplan voorkomen zijn ook relevant voor het toetsen van het marketingplan. De doelstellingen worden op een slimme en meetbare manier geformuleerd en vervolgens wordt de strategie bepaald. De mix van middelen en het actieplan en het budget worden uitgebreid benoemd.

Marketingplan

Ontdek de voordelen voor jouw organisatie